Kursy techniczne

Mamy dla Ciebie zniżki na kursy techniczne!
Zyskaj kompetencje ważne w rolnictwie!

Wybierz kurs dla siebie »

Masz prenumeratę Tygodnika Poradnika Rolniczego?

Kursy kończą się wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN, które uprawnia do obsługi danego urządzenia.

Miejsce kursu:

Terminy:

9 różnych lokalizacji
lub
kurs w Twoim gospodarstwie
lub online

dostosujemy się do Twoich potrzeb

Kursy operatorów:

Inne:


 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kurs na pilarza drwala - uprawnienia do wycinki drzew
 • kombajnów zbożowych
 • kombajnów do roślin okopowych
 • kombajnów do zbioru owoców miękkich
 • ładowarek teleskopowych
 • prasy wysokiego stopnia zgniotu
 • sieczkarni samojezdnej
 • paszowozów samojezdnych
 • wózków widłowych
 • ładowaczy - tur, cyklop, tuz
 • rębaków
 • pił mechanicznych
 • kos spalinowych
 • ładowarek jednonaczyniowych
 • koparek jednonaczyniowych

10

specjalistycznych kursów technicznych

oszczędzisz już na jednym z wybranych kursów, jeśli posiadasz lub zamówisz prenumeratę top agrar Polska

550 zł

już uzyskało nowe uprawnienia,

dzięki naszym kursom

1800 osób

ponad

Kursy techniczne realizowane są przez ekspertów z Ośrodka Szkoleniowego Orent.

WAŻNE: terminy ustalane indywidualnie.

Miejsce kursu do wyboru: Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Łódź, Wrocław.

Kurs chemizacyjny ze środków ochrony roślin

opryskiwacze - uprawnienia ważne 5 lat

- cena z prenumeratą: 120 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

Szkolenie podstawowe

jeśli robisz je pierwszy raz

OSZCZĘDZASZ 30 zł

OSZCZĘDZASZ 20 zł

- cena z prenumeratą: 80 zł

- cena bez prenumeraty: 100 zł

Szkolenie rozszerzone jeśli Twoje uprawnienia straciły ważność

Kursy na operatora ładowarek teleskopowych i wózków widłowych kończą się egzaminem państwowym UDT.

Kurs Operatora

ładowarek teleskopowych

- cena z prenumeratą: 350 zł

- cena bez prenumeraty: 700 zł

+ egzamin UDT: 200 zł

OSZCZĘDZASZ 350 zł

OSZCZĘDZASZ 100 zł

- cena z prenumeratą: 250 zł

- cena bez prenumeraty: 350 zł

+ egzamin UDT: 200 zł

Kurs Operatora
wózków widłowych

Pozostałe kursy zakończone będą wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN,

które uprawnia do obsługi danego urządzenia i ważne jest bezterminowo:

- cena z prenumeratą: 280 zł

- cena bez prenumeraty: 350 zł

Kurs Operatora

kombajnu do roślin okopowych

- cena z prenumeratą: 350 zł

- cena bez prenumeraty: 500 zł

Kurs Operatora sieczkarni samojezdnej

- cena z prenumeratą: 150 zł

- cena bez prenumeraty: 250 zł

Kurs Operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu

- cena z prenumeratą: 100 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

OSZCZĘDZASZ 70 zł

OSZCZĘDZASZ 150 zł

OSZCZĘDZASZ 100 zł

OSZCZĘDZASZ 50 zł

Kurs Operatora

kombajnu zbożowego

- cena z prenumeratą: 200 zł

- cena bez prenumeraty: 250 zł

Kurs Operatora

kombajnu do zbioru owoców

- cena z prenumeratą: 250 zł

- cena bez prenumeraty: 350 zł

Kurs Operatora

ładowaczy (tur, cyklop, tuz)

- cena z prenumeratą: 100 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

OSZCZĘDZASZ 50 zł

OSZCZĘDZASZ 100 zł

OSZCZĘDZASZ 50 zł

OSZCZĘDZASZ 50 zł

Kurs Operatora samojezdnego paszowozu

Kurs Operatora

kosy spalinowej

- cena z prenumeratą: 100 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

- cena z prenumeratą: 100 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

Kurs Operatora

rębaków

- cena z prenumeratą: 150 zł

- cena bez prenumeraty: 250 zł

OSZCZĘDZASZ 100 zł

OSZCZĘDZASZ 500 zł

OSZCZĘDZASZ 50 zł

- cena z prenumeratą: 100 zł

- cena bez prenumeraty: 150 zł

Kurs operatora

piły mechanicznej

Kurs Pilarz drwal

- cena z prenumeratą: 400 zł

- cena bez prenumeraty: 800 zł

OSZCZĘDZASZ 400 zł

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

- cena z prenumeratą: 500 zł

- cena bez prenumeraty: 1000 zł

Sprawdź gdzie możesz odbyć kurs?

Wybierz miejsce, które będzie Ci najbardziej odpowiadać lub skorzystaj z opcji odbycia kursu w swoim gospodarstwie!

17-18.01.2020 Łódź, ul. Siedlecka 3B

24-25.01.2020 Warszawa, ul. Instalatorów 23

07-08.02.2020 Szczecin, ul. Widuchowska 13

14-15.02.2020 Wrocław, ul. Wagonowa 34

21-22.02.2020 Gdańsk, ul. Uczniowska 33

Wybierz kursy, na które chcesz się zapisać.

Przy każdym kursie podane zostały ceny: pierwsza z nich dotyczy osób, które posiadają prenumeratę Tygodnika Poradnika Rolniczego, a druga kwota dotyczy osób bez prenumeraty naszego tygodnika.

Twoje dane (podane w zgłoszeniu) PWR przekaże firmie Orent Bartosz Orent – organizatorowi szkoleń aby jego przedstawiciel ustali z Tobą szczegóły dotyczące kursu.
Firma Orent Bartosz Orent odpowiada za wszelkie usługi związane z realizacją kursu i jest też niezależnym administratorem danych osobowych ich Uczestników. Regulamin kursów

Bądźmy w kontakcie, a
dowiesz się o seminariach, szkoleniach, konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. 
Czasem zapytamy Cię o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie. Wyrażając PWR poniższe zgody umożliwisz nam realizację przekazu marketingowego zgodnie ze wskazanymi kanałami komunikacji.

* Zakreślenie pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć. 

2. Chcę aby PWR przekazywało mi (w tym z użyciem profilowania) adresowane do branży rolniczej informacje marketingowe i handlowe o ofertach PWR, AgriContact Sp. z o.o o och partnerów poprzez :

kursy@tygodnik-rolniczy.pl

61 869 06 42

Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR/my), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Dane z formularza nie podlegają automatycznym decyzjom. Cele i podstawy przetwarzania: :(1) realizacja umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO), (2) zgoda (art.6 ust.1 lit a RODO w związku z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną i Prawem telekomunikacyjnym) na przekaz treści marketingowych i handlowych zgodnie z udzielonymi zgodami; w tym z użyciem profilowania, (3) uzasadniony interes (art.6 ust. 1 lit f RODO), którym jest marketing bezpośredni (wysyłka pocztowa); badania rynku i opinii w zakresie dostarczanych treści; zabezpieczenie roszczeń. Dodatkowe dane o Twojej działalności (przekazane nam teraz lub w przyszłości posłużą nam do dostosowania przekazu marketingowego do Twoich zainteresowań. Czas przetwarzania: zależnie od celu: przez czas trwania usługi, do odwołania zgody, lub złożenia sprzeciwu. Odbiorcy danych: firmy wspierające nas w realizacji ww. celów: świadczące usługi hostingowe, pocztowe, telekomunikacyjne bądź finansowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Twoje prawa: zależnie od celu przetwarzania danych masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę do Prezesa UODO. Kontakt z PWR: tel. 61 869 06 30, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: daneosobowe@pwr.agro.pl, więcej informacji o danych osobowych w Polityce Prywatności